Languages : English
  

About Us


   
จะเลือกจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งที คุณอาจจะลังเลใจหรือมีเหตุผลต่างๆนานา เพื่อให้บ้านหรือห้องของคุณสวยงาม และมีประโยชน์ใช้สอยตรงตามความต้องการของคุณ ดังนั้นการเลือกเฟอร์นิเจอร์มาประดับตกแต่งหรือใช้สอยในบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หลักสำคัญที่สุด คือควรคำนึงถึงลักษณะของบ้านและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก รองลงมาคงต้องดูที่วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ แต่เหนืออื่นใด น่าจะอยู่ที่ความชอบของเจ้าของบ้านเป็นหลัก รวมถึงสไตล์การตกแต่งบ้านที่ตอบสนองวิถีชีวิตของเจ้าของบ้านสำหรับคำตอบของรูปแบบในการเลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการตกแต่งบ้านของคนยุคใหม่คืออารมณ์และพื้นที่ธรรมชาติในบ้าน เช่น การทาผนังด้วยโทนสีฟ้า การตกแต่งบ้านด้วยเตียงผ้าใบ ให้ความรู้สึกเหมือนอยูริมชายหาด หากพื้นที่ในบ้านมีไม่มากนัก ก็ใช้การตกแต่งบ้านโดยใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เน้นที่ประโยชน์ใช้สอย โดยปัจจุบันการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพง หรูหรา อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่หากเป็นการตกแต่งที่เน้นไปที่ความสะดวกสบาย ความผ่อนคลาย ตอบสนองความต้องการใช้่งานและวิถีชีวิตของผู้อาศัยได้แท้จริงมากกว่า