ภาษา : ไทย
  

  นาฬิกา
14 ธันวาคม 2562


  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก
เกี่ยวกับเรา


   

 

 

บริษัท บีเอสเอส โซลูชั่น (1978) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทได้เล็งเห็นความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม  จึงอาศัยโอกาสนี้ดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า

 

 

      บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบการติดตั้ง และการผลิตระบบลำเลียงต่างๆ เป็นอย่างดี

 

 

      ประสบการณ์ : ผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์เข้าทำงานในบริษัทออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักรระบบลำเลียง และก่อสร้างอาคารโรงงาน ทั้งบริษัทของคนไทย และบริษัทต่างชาติ ซึ่งแต่ละบริษัทมีระบบลำเลียง และโครงสร้างตามประเภทของธุรกิจหลากหลาย เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิค, โรงงานประกอบรถยนต์, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น